Annonsen VOLVO BM 800 hjultraktor till försäljning på auktion har sålts och ingår inte i sökningen!
Liknande annonser
VOLVO BM 800 hjultraktor
Såld annons
VOLVO BM 800 hjultraktor
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 2
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 3
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 4
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 5
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 6
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 7
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 8
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 9
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 10
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 11
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 12
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 13
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 14
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 15
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 16
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 17
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 18
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 19
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 20
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 21
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 22
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 23
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 24
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 25
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 26
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 27
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 28
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 29
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 30
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 31
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 32
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 33
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 34
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 35
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 36
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 37
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 38
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 39
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 40
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 41
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 42
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 43
VOLVO BM 800 hjultraktor bild 44
1/44
Tillverkare VOLVO
Modell BM 800
Första registrering 1970
Plats Sverige
Publiceringsdatum mer än 1 månad
Agriline ID RF30404
Skick
Skick begagnade
Mer information
Svenska
Volvo BM800
Oldtimer-Traktor, der mechanisch auf einen Volvo BM 810 mit TD 50-Motor umgebaut wurde.
** Reparaturartikel **
Hersteller: Volvo
Modell: BM800
Baujahr: 1970
Zählerstand: Unbekannt (kein Zähler)
Motor: Volvo TD 50
Getriebe: manuell hoch / niedrig

Abmessungen & Gewicht
Länge: 4000 mm
Breite: 2300 mm
Höhe: 2600 mm
Gewicht: 4300 kg

Mitgeliefertes Werkzeug/Zubehör
Hubarme und Hydraulik
Achskupplungshaken
Zapfwelle hinten
Türen & Dach

Kommentare des Verkäufers
Funktioniert mechanisch sehr gut
Motor umgebaut auf TurboDiesel TD 50 (wie BM 810)
Heckkraftheber, Hydraulik und Zapfwelle sind zum Einbau erhältlich
Heckpartie Volvo BM 800 -68
Original Zugachs-Kupplungshaken zum Einbau verfügbar
Dach und Türen sind vorhanden
Runden- und Stundenzähler fehlen
Luftfilter fehlt
Hinterreifen haben Trockenrisse
Vorderreifen in schlechterem Zustand
6 Eigentümer, darunter Händler

Andere Informationen
Artikel reparieren
Volvo BM 800
Veterantraktor som blivit ombyggd maskinellt till Volvo BM 810 med TD 50 motor.
** Reparationsobjekt **
Fabrikat: Volvo
Modell: BM 800
Årsmodell: 1970
Mätarställning: Okänt (ingen mätare)
Motor: Volvo TD 50
Växellåda: manuell hög / Låg

Mått & vikt
Längd: 4000 mm
Bredd: 2300 mm
Höjd: 2600 mm
Vikt: 4300 Kg

Medföljande redskap/tillbehör
Lyftarmar och hydraulik
Axla Hitchkrok
Kraftuttag bak
Dörrar & tak

Säljarens kommentarer
Går väldigt fint maskinellt
Motor ombyggd till TurboDiesel TD 50 (samma som BM 810)
Baklyft, hydraulik och kraftuttag finns att montera
Bakände Volvo BM 800 -68
Originaldrag axla hitchkrok finns att montera
Tak och dörrar finns
Varv och timräknare saknas
Luftrenare saknas
Bakdäck har torrsprickor
Framdäck i sämre skick
6 ägare inkl handlare

Övriga upplysningar
Reparationsobjekt
Visa hela kommentaren
Volvo BM 800
Veteran tractor that has been mechanically converted to Volvo BM 810 with TD 50 engine.
** Repair Item **
Manufacturer: Volvo
Model: BM 800
Year model: 1970
Meter reading: Unknown (no meter)
Engine: Volvo TD 50
Gearbox: manual high / low

Dimensions & weight
Length: 4000 mm
Width: 2300 mm
Height: 2600 mm
Weight: 4300 Kg

Included tools/accessories
Lifting arms and hydraulics
Axle Hitch hook
PTO rear
Doors & roof

Seller's comments
Works very well mechanically
Engine converted to TurboDiesel TD 50 (same as BM 810)
Rear lift, hydraulics and power take-off are available to install
Rear end Volvo BM 800 -68
Original draw axle hitch hook available to mount
Roof and doors are available
Lap and hour counters are missing
Air cleaner is missing
Rear tires have dry cracks
Front tire in worse condition
6 owners including traders

Other information
Repair item
Volvo BM 800
Veterantraktor, mis on mehaaniliselt ümber ehitatud TD 50 mootoriga Volvo BM 810-ks.
** Remondielement **
Tootja: Volvo
Mudel: BM 800
Aasta mudel: 1970
Arvesti näit: teadmata (mõõtjat pole)
Mootor: Volvo TD 50
Käigukast: manuaalne kõrge / madal

Mõõdud & kaal
Pikkus: 4000 mm
Laius: 2300 mm
Kõrgus: 2600 mm
Kaal: 4300 kg

Kaasas tööriistad/tarvikud
Tõstehoovad ja hüdraulika
Telje konks
Jõuvõtuvõll tagumine
Uksed & katus

Müüja kommentaarid
Töötab mehaaniliselt väga hästi
Mootor muudetud TurboDiesel TD 50-ks (sama mis BM 810)
Paigaldamiseks on saadaval tagumine tõstuk, hüdraulika ja jõuvõtuvõll
Tagaosa Volvo BM 800 -68
Paigaldamiseks saadaval originaal veotelje haakekonks
Katus ja uksed on olemas
Puuduvad ringi- ja tunniloendurid
Õhupuhastaja on puudu
Tagarehvidel on kuivad praod
Esirehv kehvemas seisukorras
6 omanikku, sealhulgas kauplejad

Muu info
Remondi ese
Volvo BM 800
Veteranas traktorius, mechaniškai perdarytas į Volvo BM 810 su TD 50 varikliu.
** Remonto elementas **
Gamintojas: Volvo
Modelis: BM 800
Metų modelis: 1970 m
Skaitiklio rodmuo: nežinomas (be skaitiklio)
Variklis: Volvo TD 50
Pavarų dėžė: mechaninė aukšta / žema

Matmenys ir svoris
Ilgis: 4000 mm
Plotis: 2300 mm
Aukštis: 2600 mm
Svoris: 4300 kg

Komplekte įrankiai/priedai
Kėlimo rankenos ir hidraulika
Ašies kablys
GTV galinis
Durys ir stogas

Pardavėjo pastabos
Labai gerai veikia mechaniškai
Variklis pakeistas į TurboDiesel TD 50 (tas pats kaip BM 810)
Galima montuoti galinį keltuvą, hidrauliką ir galios kilimą
Galinė dalis Volvo BM 800 -68
Galima sumontuoti originalų traukiamosios ašies kablio kablį
Yra stogas ir durys
Trūksta ratų ir valandų skaitiklių
Trūksta oro valytuvo
Galinės padangos turi sausų įtrūkimų
Priekinė padanga prastesnės būklės
6 savininkai, įskaitant prekybininkus

Kita informacija
Remonto elementas
Volvo BM 800
Veterāns traktors, kas ir mehāniski pārveidots par Volvo BM 810 ar TD 50 dzinēju.
** Remonta vienums **
Ražotājs: Volvo
Modelis: BM 800
Izlaiduma gads: 1970
Skaitītāja rādījums: nav zināms (nav skaitītāja)
Dzinējs: Volvo TD 50
Ātrumkārba: manuāla augsta / zema

Izmēri & svars
Garums: 4000 mm
Platums: 2300 mm
Augstums: 2600 mm
Svars: 4300 kg

Iekļauti instrumenti/piederumi
Pacelšanas sviras un hidraulika
Ass sakabes āķis
PTO aizmugure
Durvis & jumts

Pārdevēja komentāri
Ļoti labi strādā mehāniski
Dzinējs pārveidots par TurboDiesel TD 50 (tāds pats kā BM 810)
Ir pieejams aizmugurējais pacēlājs, hidraulika un jaudas noņemšana
Aizmugure Volvo BM 800 -68
Uzstādīšanai pieejams oriģinālais vilkšanas ass sakabes āķis
Ir pieejams jumts un durvis
Trūkst apļu un stundu skaitītāju
Trūkst gaisa tīrītāja
Aizmugurējām riepām ir sausas plaisas
Priekšējā riepa sliktākā stāvoklī
6 īpašnieki, ieskaitot tirgotājus

Cita informācija
Remonta prece
Volvo BM 800
Traktor weteran, który został mechanicznie przerobiony na Volvo BM 810 z silnikiem TD 50.
** Naprawa przedmiotu **
Producent: Volvo
Model: BM 800
Model roku: 1970
Odczyt licznika: nieznany (brak licznika)
Silnik: Volvo TD 50
Skrzynia biegów: ręczna wysoka / niska

Wymiary i waga
Długość: 4000 mm
Szerokość: 2300 mm
Wysokość: 2600 mm
Waga: 4300 kg

Dołączone narzędzia/akcesoria
Ramiona podnoszące i hydraulika
Hak zaczepu osi
Tylny WOM
Drzwi i dach

Komentarze sprzedawcy
Działa bardzo dobrze mechanicznie
Silnik przerobiony na TurboDiesel TD 50 (taki sam jak BM 810)
Tylny podnośnik, hydraulika i przystawka odbioru mocy są dostępne do zainstalowania
Tył Volvo BM 800 -68
Dostępny do zainstalowania oryginalny hak zaczepu osi ciągnionej
Dach i drzwi są dostępne
Brakuje liczników okrążeń i godzin
Brak filtra powietrza
Tylne opony mają suche pęknięcia
Przednia opona w gorszym stanie
6 właścicieli, w tym handlowcy

Inne informacje
Napraw przedmiot
VOLVO hjultraktorer
Sökresultat: 27 annonser
Visa
Prenumerera